Náš příběh

FARMA HARVAN ČERČANY

Na návsi 12

Farma Harvan Čerčany
Farma Harvan Čerčany

Dovolím si zde představit část rodiny, která se podílí na chodu Farmy Harvan Čerčany. Já, František Harvan jsem převzal farmu po svém otci v roce 2005. Od roku 1992 jsem se podílel na jejím znovuzrození.

Moje práce na farmě se skládá z mnoha činností.  Na poli jsou to pravidelné kontroly ploch a porostů,  ošetřování a hnojení plodin, osev plodin, sklizeň obilním kombajnem a bramborovým kombajnem. 

Spravuji tyto stránky, stránky na Facebooku, Instagramu a Googlu. Zveřejňuji příspěvky na těchto sociálních médiích a spravuji taktéž reklamy farmy, aby jste se o nás dověděly co nejvíc.

Řeším objednávky osiv, sadby, vedu různé evidence a statistiky. Samozřejmostí je  obchodní činnost, rozvoz produkce po zákaznících, atd. 

Letos jsem se na úkor kancelářské práce snažil být víc přítomen při prodeji u nás na farmě. Rád si vyslechnu vaše názory a určitě se těším na diskuzi s vámi. Velmi mě komunikace s vámi nabíjí a inspiruje do další práce.

V současnosti jsem se zaměřil na problematiku pěstování zeleniny a jejich druhů, které by jsme mohli do budoucna na farmě pěstovat.


 

Syn, Lukáš Harvan se stal součástí chodu farmy už tím, že se na ni narodil. 

Jakmile jen trochu chodil, potřeboval jezdit s traktorem s dědou, tzv. na blatníku. V létě, v zimě, stále ho to táhlo za námi ven. 

Samozřejmě, když se rozhodoval o tom co bude v životě dělat, volba padla na zemědělskou školu, kterou s přehledem absoloval. Jeho zapojení do chodu farmy bylo přirozené celé jeho dětství a tak škola byla jen formalitou. 

Potkat se s ním můžete při prodejích u nás na farmě.

V současnosti je jeho velkou specialitou vyhledáváním nových odběratelů, komunikace s částí těchto odběratelů, příjem jejich objednávek. 

 Mimo jiné má na starosti dopravu obilovin, brambor a cibule z pole na sklad. Z polních prací je jeho doménou orba, podmítka a podrývání. Sečení luk a v poslední době opravy strojů a jejich údržba.


Manželka, Jana Harvanová má na starosti vše  kolem fakturace, účetnictví, komunikace s úřady, banky, atd.

 Její velkou specialitou je řešení všeho kolem objednávek zelí v podzimním období. 

Samozřejmě, její milý hlas na vás promluví, pokud se ptáte i na další možné i nemožné informace.


Otec, František Harvan sr. nám i nadále pomáhá, radí a hlavně pečuje o 4 ha lesa s náležitou péčí správného hospodáře. Setkat se sním můžete při prodeji našich produktů na farmě, kdy velmi rád obsluhuje všechny ty, co si  k nám přijedou nakoupit. V rámci možností se podílí na opravách a údržbě farmy.


Všeobecně jsme schopni se vzájemně zastupovat v rámci různých činností na farmě. Výčet činností jednotlivých členů je samozřejmě vyšší, předchozí řádky jsou jen malým vypíchnutím.  Hlavním směrem je pěstování a následný  prodej kvalitních českých konzumních brambor, cibule, salátové červené řepy, další zeleniny  a to po celý rok. Ty nabízíme k prodeji nejen na naší farmě v Čerčanech, Na návsi 12, ale i formou rozvozu dle pravidelných objednávek na jednotlivé provozovny. Jedná se o školní zařízení, restaurace a jídelny, sociální služby a další potravinářské zařízení. 

Nezanedbatelným  směrem je pěstování lučního sena s následným prodejem na farmy s chovem koní.  

Protože se náš statek, Farma Harvan Čerčany, nachází v Posázaví, zvlněné krajině lemující řeku Sázavu, pečujeme o naší i propachtovanou  půdu bez rozdílu přístupu k ní a dodáváme do půdy tolik potřebné živiny, vápnění a organiku ve formě koňského a kravského hnoje. Maximálně využíváme možností osévat v meziobdobí  půdu zlepšující meziplodiny, kde využíváme pro toto luskoviny, svazenku, pohanku a další  plodiny, které přispívají k udržení půdní rovnováhy.

 Používáme  půdoochranné technologie jak při osevu plodin tak při sázení brambor do odkameněné půdy.

Preferujeme seriózní přístup a dlouhodobé obchodní vztahy. Náš statek, Farma Harvan Čerčany má na svém kontě mnoho spokojených a zároveň stálých zákazníků, kteří se k nám rádi vracejí.