Náš příběh

FARMA HARVAN ČERČANY

Na návsi 12

Farma Harvan Čerčany
Farma Harvan Čerčany

Jsme typická rodinná farma, statek  Harvanových v Čerčanech

Po listopadových událostech 1989 se u nás začalo diskutovat nad otázkou, zda obnovit hospodaření na našem statku po násilné kolektivizaci v roce 1958. Nakonec jsme se shodli, že je to vlastně povinnost a úcta k našim předkům, kterým tato možnost byla upřena.

Přes těžkosti jak administrativní tak materiální jsme na jaře 1992 prvně provedli osev vrácených pozemků, do zrekonstruovaných chlévů přivedli první zvířecí osazenstvo a rozjela se každodenní zkouška ohněm.

Dnes když na to vzpomínáme, ani jsme si nesnili o tom, to čeho jsme dosáhli. Jakými peripetiemi a zkouškami si projdeme.  A tak, stejně jako tehdy na začátku, je to každodenní boj. Nejen s přírodou, počasím a  dokonce i s lidmi. Ale vidíme, že naše práce má smysl a tak nějak vnitřně nás cosi žene kupředu, dál za svým cílem. Vrátit našemu statku, farmě, hrdost a uznání tak jako kdysi. 

Po následující roky se vyvíjela nejen naše společnost, ale i potřeby a tak i u nás na statku  postupně došlo k útlumu živočišné výroby a nakonec k jejímu úplnému zastavení pro nedostatek možností se prostorově rozvíjet a tak splnit všechny podmínky chovu a pohody zvířat.

  Hlavním směrem je pěstování a následný  prodej kvalitních českých konzumních brambor a to po celý rok. Ty nabízíme k prodeji nejen na naší farmě v Čerčanech, Na návsi 12, ale i formou rozvozu dle pravidelných objednávek na jednotlivé provozovny. Jedná se o školní zařízení, restaurace a jídelny či  vývařovny a velkoobchodní sklady. Již samozřejmostí se stal rozvoz brambor i dalších produktů až k zákazníkovi domů.

Další naší činností  je produkce obilovin. Produkujeme pšenici, ječmen, oves pluchatý, oves nahý a luskoviny dle aktuální poptávky. Prodej probíhá nejen na farmě, ale je možno dovézt až k vám na adresu dle objednávky. Oves pěstujeme v potravinářské kvalitě pro firmu  Bonavita Vidovice, pro výrobu cereálních potravin. Ostatní obiloviny jsou většinou produkovány v krmné kvalitě.

Další směr je pěstování lučního sena s následným prodejem na farmy s chovem koní. V tomto směru se plánujeme i nadále rozvíjet a uspokojit případné další zájemce, na které se v současnosti nedostává. 

Protože se náš statek, Farma Harvan Čerčany, nachází v Posázaví, zvlněné krajině lemující řeku Sázavu, pečujeme o naší i propachtovanou  půdu bez rozdílu přístupu k ní a dodáváme do půdy tolik potřebné živiny a organiku ve formě koňského a kravského hnoje. Maximálně využíváme možností osévat v meziobdobí  půdu zlepšující meziplodiny, kde využíváme pro toto luskoviny, svazenku, pohanku a další  plodiny, které přispívají k udržení půdní rovnováhy.

 Používáme  půdoochranné technologie jak při osevu plodin tak při sázení brambor do odkameněné půdy.

Dlouhodobě ověřenými postupy získáváme vysoce kvalitní plodiny, nebojíme se ani moderních inovací. Máme trvalý zájem nabízet svým stávajícím i novým zákazníkům kvalitní a cenově dostupné produkty, neustále zlepšovat a rozšiřovat své služby.

Preferujeme seriózní přístup a dlouhodobé obchodní vztahy. Náš statek, Farma Harvan Čerčany má na svém kontě mnoho spokojených a zároveň stálých zákazníků, kteří se k nám rádi vracejí. Děkujeme jim za jejich přízeň a věříme, že se jejich řady budou i nadále rozšiřovat.