Výstavba skladu zeleniny

Bylo nutností vymyslet, jak dále zkvalitnit skladování nejen brambor na farmě. Proto byla využita prostora bývalé stodoly.  Po všech přípravných pracích konečně kamiony začali navážet potřebný materiál. Po vyztužení vazby ocelovými nosníky mohla přijít na řadu montáž sendvičových stropních panelů. To se nám povedlo i přes zpožděnou dodávku výrobce o 3 týdny později proti plánu  dokončit. V současnosti je sklad zateplen. V dalším roce nás čekají další vylepšení. Nutností budou nejen automatické vrata, ale i montáž klimatizační jednotky pro pro sledování teploty a vlhkosti po celou dobu skladování.Vápnění polí je základ pro udržení kvalitní orné půdy

Při hospodaření využíváme ke hnojení polí hnůj skotu a koní. V menší míře kompost z bioodpadu. Při aplikaci do půdy tímto  dochází k okyselení ornice a  snižuje se její pH. Proto je potřeba podle rozboru půd aplikovat  mletý vápenec.


Cibule od jara do podzimu

Na jaře začínáme přípravou pole. To musí být pečlivě urovnáno, nejlépe bez hrudek. tak aby při setí semínka byla dodržena přesná a stejnoměrná hloubka . Po vzejití se provádí plečkování dle zaplevelení porostu. Následně, až přijde ten správný čas a cibule je již zralá, přichází operace vyorání cibule do řádků.  tam schne po dobu několika týdnů, tak aby šla nať lehce oddělit od cibule. Následuje sklizeň kombajnem do dřevěných beden. Uložení do suchého větraného skladu. Pak již dochází ke kontrole vlhkosti a třídění na několik velikostí cibule, tak velikosti balení.
Naše brambory, odrůdy podle barev, žluté přílohové, modré salátové a červené červenoslupké.
Naše brambory, odrůdy podle barev, žluté přílohové, modré salátové a červené červenoslupké.
Česnek Dukát
Česnek Dukát
Česnek Dukát
Česnek Dukát
vybráno bramborovým kombajnem
vybráno bramborovým kombajnem
kontrola jakosti brambor na třídící lince
kontrola jakosti brambor na třídící lince
cibule žlutá kuchyňská z farmy
cibule žlutá kuchyňská z farmy

NAŠE VÝROBKY NA VÁŠ STŮL